language

Tel: (0098) 21-88338783   &    (0098) 21-42269               Mobile: (0098) 910-2250721

 در زیر بروشور و کاتالوگ محصولات این کمپانی به همراه کیله قوانین و بخشنامه های مربوط به تجهیز مراکز به این دستگاه قرارداده شده است که با مطالعه آنها میتوانید اطلات خوبی در مورد نحوه خرید این دستگاه بدست آورید.

 در صورت نیاز به اطللاعات بیشتر کارشناسان این شرکت در خدمت شما هستند

کاتالوگ دستگاه سنجش تراکم استخوان OSTEOPRO GRAND MINI [ 1078 times ]

Powered by Codextrous