language

Tel: (0098) 21-88338783   &    (0098) 21-42269               Mobile: (0098) 910-2250721

دستگاه سنجش تراکم استخوان

ساخت کمپانی B.M.TECH مدل OstePro Grand

با روش اسکن FAN Beam

قابلیت اسکن از سه ناحیه SPINE – FEMURE – FOREARM

Whole Bady, Body Fat, Lateral Spine

ساخت كمپانيB.M.TECH محصول كشور كره جنوبي                               

نوع تیوپ ایکس ری: ساخت کمپانی آمریکایی SPELLMAN

ولتاژتیوپ: 70-99Kv                  جریان تیوپ:   1.25 mA                 

میزان دز اشعه در هر ناحیه:کمتر از 10 m Rem

توان تیوپ:100-120 VAC        

نوع دتکتور:CZT-مدل خطی – ساخت کشور آمریکا    

تعداد دتکتور: دو: Low energy – high energy

زمان اسکن هر ناحیه:AP Spine:60Sec,Forearm:75Sec,Femur:60 Sec.   

نام نواحی مورد اسکن:Femur,Forearm,Spine,Lateral Spine, Whole Body

نام موارد مورد اندازه گیری در هر قسمت از ناحیه مورد اسکن:

Spine: L1 ,L2, L3, L4, L1-L3,L1-L4,L2-L3,L2-L4,L3-L4    

  Forearm: ulna UD,ulna33%, Radius UD, Radius 33%, Total

Femur: ,Neck,Wards,Grand Troachanter

پاسخهای اندازه گیری (بصورت تکی و یا مجموع در هر ناحیه)

SPINE: BMD,BMC,Tscore,Zscoreوage matched و young reference و area bone  و tissue area

FEMURE:در این منطقه پارامتر های BMD,BMC,Tscore,Zscore و مساحت  را برای Neck,Wards,Troach و  age matchedو young reference و area bone  و tissue area

ضمن اینکه تمامی پارامترها برای مجموع بررسی می شود.

FOREARM:ulna UD,ulna33%, Radius UD, Radius 33%, Total  به صورت تک به تک و مجموع مورد بررسی قرار می گیرند.

پرامترهای BMD,BMC,Tscore,Zscoreوage matched و young reference و area bone  و tissue area و area را برای  RdiusUD وRadius33 وRadius Total و برای سایر موارد BMD را به ما نشان می دهد.

حد اکثر میزان تحمل وزن دستگاه: نامحدود          حداکثر وزن برای قرائت BMD صحیح: 140 kg درجه حرارت مورد استفاده دستگاه:20-25 C

سایز دستگاه : cm272x110x130           وزن دستگاه: 220Kg        

قابلیتهای دستگاه:

مشخص کردن مناطق نواحی اسکن ROI بصورت اتوماتیک      قابلیت ویرایش مناطق اسکن

قابلیت تشخیص فاصله بین مهره در spine                   کالیبراسیون اتوماتیک روزانه                   مجهز به سیستم PACS و DICOM

توان مصرفی کل دستگاه: 400VA               لوازم جانبی: PC set & Daly phantom Calibration         

نحوه ارتباط دستگاه با  Workstation :     کابل RS232